Qui pot ser donant?

Quien puede ser donantePots ser donant si ets una dona sana d’entre 18 i 34 anys i passes el reconeixement mèdic del nostre centre.

Què diu la legislació?

Els requeriments per ser donant d’òvuls a Espanya estan especificats en el Reial decret 412/1996. En el nostre país, la legislació especifica que podran ser donants d’òvuls les dones que ho desitgin i que reuneixin els requisits següents:

  • Que siguin majors de 18 anys i menors de 34.
  • Que estiguin en bon estat de salut física i psíquica.
  • Que firmin la documentació corresponent.
  • Que tinguin capacitat legal per concedir la seva autorització.

Per ser donant, simplement t’has d’acostar al nostre centre Eudona, on un equip especialitzat t’informarà de tot el procés i dels detalls del funcionament per començar el cicle de donació.

Quines proves ha de realitzar la donant?

En la primera cita, a la candidata se li practicarà un reconeixement mèdic general, que inclourà preguntes sobre els antecedents personals i familiars per certificar l’absència de malalties genètiques rellevants i descartar malformacions. A més, se li fa un estudi físic del qual s’extreuen dades referents a talla, pes, color de pell, color d’ulls, color de cabell, textura de cabell (llis, ondulat, arrissat), per completar, així, la seva història clínica.

També es realitza en totes les donants un estudi complet de fertilitat, examen ginecològic i anàlisi de sang per poder tenir el grup sanguini de la donant i assegurar que no és portadora de malalties de transmissió sexual o altres infeccions.

Això significa que una dona candidata a donant d’òvuls s’ha de sotmetre a una revisió mèdica i ginecològica completa que, a més de garantir el seu estat de salut, li permet tenir informació concreta sobre el seu estat físic i analític, que li pot ser de gran ajut en un futur. L’examen mèdic és totalment gratuït i es pot fer en l’horari que convingui millor a la donant; en aquest punt, l’equip d’Eudona és molt flexible per poder fer el procés d’una manera àgil i còmoda per a la donant.

Si els resultats són satisfactoris, s’inicia el tractament per obtenir els oòcits de la donant.

La gran majoria de les noies que decideixen ser donants d’òvuls, se senten satisfetes i orgulloses de l’experiència d’ajudar una altra persona i acostumen a repetir el procés.

Si tens qualsevol dubte i estàs pensant d’iniciar un tractament, contacta amb nosaltres.