La donació d’òvuls té compensació econòmica?

la-donacion-de-ovulos-tiene-compensacion-economicaSegons el marc jurídic espanyol actual, la donació d’òvuls és anònima i altruista, i s’estableix una compensació econòmica per a les donants per les molèsties ocasionades durant el procés.

La donació d’òvuls implica una compensació econòmica per als desplaçaments i les visites a la clínica

La Llei de reproducció assistida regula la donació d’òvuls al nostre país, i estableix la normativa perquè la donació sigui un procés segur tant per a les donants com per a les dones receptores. Les donants d’òvuls són la peça clau en aquest procés. Sense elles, moltes dones no podrien aconseguir el seu embaràs. El gest de les donants suposa un acte altruista, i la Llei ho preveu així.

La legislació espanyola estableix que la donació d’òvuls ha de ser anònima i altruista, i estableix una compensació econòmica per a les donants per les molèsties ocasionades durant tot el procés de donació en relació amb el temps que inverteixen en el procés, que comprèn diverses visites a la clínica i una modificació temporal dels hàbits de la donant. Així, doncs, totes les dones que donen òvuls reben una compensació econòmica una vegada finalitzat el procés de donació.

Control i transparència de la donació

A Catalunya tota l’activitat dels centres de reproducció assistida està recollida en un registre coordinat pel Departament de Salut de la Generalitat (FIVCAT). Aquest registre públic anual permet augmentar el control i la transparència del que passa als centres i, així mateix, afecta també el control sobre els cicles de donants d’òvuls. Per regular el nombre de donacions que una dona pot realitzar, la Llei espanyola estableix que el nombre màxim de nens nascuts amb gàmetes d’una donant a Espanya no ha de ser superior a sis. A Catalunya, el Comitè Ètic de la Generalitat estableix la recomanació, que tots els centres han de respectar, de no superar el nombre de sis cicles d’estimulació ovàrica per donant.