Quins tractaments rep la donant?

Que tratamientos recibe la donanteLes donants d’òvuls s’administren una medicació que ajuda a estimular els seus ovaris per poder obtenir els oòcits durant la donació.

Com administrar-te la medicació tu mateixa

Una vegada realitzada la primera cita al centre i siguis apta per realitzar la donació, se t’entregarà la medicació més adequada a les teves característiques personals i una infermera t’ensenyarà en un taller pràctic com et pots administrar des de casa la medicació. A més, t’entregarem un vídeo didàctic per tal que puguis consultar a casa teva pas a pas qualsevol detall sobre l’administració de la medicació. Has de saber que les dones que se sotmeten al tractament no tenen problemes per administrar-se la medicació a casa elles mateixes, ja que aquesta es presenta en forma d’injeccions subcutànies (com la injecció d’insulina en pacients amb diabetis) fàcils d’usar.

El tractament farmacològic consisteix a autoadministrar-te la medicació que se’t dóna al centre durant 10-12 dies, aproximadament, que ajudarà a estimular els teus ovaris. Els medicaments compleixen la mateixa funció que l’hormona fol·liculostimulant (FSH): l’hormona natural que s’allibera tots els mesos en el teu organisme.

Després de l’administració de la primera medicació, se n’administrarà una altra que impedeix l’alliberació (ovulació) prematura dels òvuls abans que estiguin madurs i llestos per a l’extracció. El darrer medicament utilitzat ajudarà a madurar completament els òvuls desenvolupats i a preparar-los per a la seva extracció.

D’aquesta manera, una vegada iniciat el tractament només hauràs de venir a la clínica en 3 o 4 ocasions per realitzar els controls pertinents.

Inici del tractament el primer dia de regla

Amb la teva menstruació següent, iniciaràs el tractament hormonal. Així, quan et baixi la regla, posa’t en contacte amb nosaltres i, d’aquesta manera, sabrem que et comences a autoadministrar la medicació i et programarem una visita per realitzar el primer control.

Aquests controls es duen a terme col·locant una sonda ecogràfica a l’interior de la vagina: no causa cap molèstia i serveix per veure com respons al tractament. El control del tractament es fa mitjançant una sèrie d’ecografies i anàlisis hormonals. En un d’aquests controls durant el tractament, et direm que ja estàs preparada per extreure els òvuls, et donarem les instruccions pertinents i 36 hores després realitzarem la punció fol·licular.

La punció fol·licular

La punció fol·licular consisteix en l’extracció dels oòcits. És una senzilla intervenció que consisteix a realitzar una punció en els fol·licles situats als ovaris a través de la vagina. Gràcies a una sedació anestèsica poc profunda, durant uns 20 minuts estaràs adormida i no notaràs molèsties. Una vegada realitzada la punció fol·licular, descansaràs en una sala de recuperació fins que desaparegui definitivament l’efecte de la sedació. Així, el dia de la punció estaràs a la clínica entre 2 i 3 hores.

Per iniciar un cicle de donació, és molt important conèixer bé cada pas del procediment. Si tens qualsevol dubte o pregunta en aquest sentit, l’equip d’Eudona t’ajudarà a resoldre’ls.