En quins casos una dona no pot disposar dels seus propis òvuls?

En que casos una mujer no puede disponer de sus propios ovulosSón múltiples els trastorns, les malalties o les alteracions genètiques que poden fer que una dona tingui problemes de fertilitat pel fet de no disposar d’òvuls propis de qualitat i, per tant, necessiti òvuls donats per aconseguir l’embaràs.

Com ajudar una altra dona

La donació d’òvuls pot ser, en alguns casos, l’única solució per a moltes dones que tenen problemes ovàrics per diversos motius, ja que els òvuls que procedeixen d’aquesta tècnica compten amb les màximes garanties de fertilitat i de salut, cosa que els converteix en un ajut i en esperança per a moltes dones que desitgen ser mares.

Cal tenir en compte que són múltiples els trastorns, les malalties o les alteracions genètiques que poden fer que una dona tingui problemes de fertilitat en no disposar d’òvuls propis de qualitat i, per tant, necessiti òvuls donats per aconseguir l’embaràs. Cada cas és únic i necessita una sèrie d’estudis per analitzar quin és el problema d’infertilitat i valorar, així, els seus possibles tractaments.

Recórrer a la donació està especialment indicat en dones que tinguin una reserva ovàrica baixa o nul·la a causa d’una menopausa precoç o d’una edat avançada. Però també són moltes les dones joves que es poden veure beneficiades per la donació d’òvuls en el cas de no poder disposar dels seus oòcits pel fet d’haver estat sotmeses a cirurgia ovàrica, haver estat tractades amb quimioteràpia o per ser portadores d’alguna malaltia genètica hereditària, problema que s’elimina amb l’òvul donat.

Finalment, les dones que presenten un fracàs repetit en altres tècniques de reproducció assistida, per una resposta baixa a l’estimulació ovàrica o fallades repetides en la implantació dels embrions o avortaments de repetició, també poden veure solucionat el seu problema acudint a la donació d’òvuls.

Reserva ovàrica baixa

Existeixen determinades circumstàncies en les quals una dona no pot tenir fills perquè els seus òvuls no són útils per aconseguir-ho; es diu que els seus òvuls no són de qualitat. Es tracta de certes anomalies genètiques en les quals els òvuls compten amb una dotació cromosòmica defectuosa. Hi ha múltiples trastorns, malalties o alteracions genètiques que poden fer que una dona tingui problemes de fertilitat pel fet de no disposar d’òvuls propis de qualitat i, per tant, necessiti òvuls donats per aconseguir l’embaràs.

La donació d’òvuls està especialment indicada per a dones que tinguin una reserva ovàrica baixa o nul·la a causa de la menopausa precoç o d’una edat avançada. Però també són moltes les dones joves que es poden veure beneficiades per la donació d’òvuls en el cas de no poder disposar dels seus òvuls propis pel fet d’haver estat sotmeses a cirurgia ovàrica i/o haver realitzat tractaments de quimioteràpia.

Finalment, les dones que hagin seguit altres tractaments de reproducció assistida sense èxit, ja sigui per una resposta baixa a l’estimulació ovàrica o per fallades repetides en la implantació dels embrions o avortaments de repetició, també poden veure resolt el seu problema acudint a la donació d’òvuls.