La receptora

La Receptora

Les causes per les quals una dona necessita recórrer a una donació d’òvuls són o bé perquè ja no disposa d’òvuls als seus ovaris, o bé perquè aquests no són aptes per aconseguir el seu embaràs.

Quines dones necessiten una donant d’òvuls?

A Europa 1 de cada 6 dones té algun tipus de dificultat per quedar-se embarassada. Les raons per les quals una dona necessita donant d’òvuls són variades, però es resumeixen en dos grans grups. Llegir més

Quines són les dones que no disposen d’òvuls?

Aproximadament un 5% de dones desenvolupa l’anomenada menopausa precoç, patologia que impedeix que una dona pugui disposar d’òvuls propis per concebre. Llegir més

En quins casos una dona no pot disposar dels seus propis òvuls?

Són múltiples els trastorns, les malalties o les alteracions genètiques que poden fer que una dona tingui problemes de fertilitat pel fet de no disposar d’òvuls propis de qualitat. Llegir més